Arbeta i Tyskland – Jobb och uppehållstillstånd

Jobb i Tyskland för yrkesarbetare från hela världen

Tyskland är ett populärt och attraktivt invandringsland, som har brist på utbildade yrkesarbetare. Vi har tagit på oss uppgiften att motverka bristen på kvalificerade yrkesarbetare genom att förmedla jobb till internationella yrkesarbetare i Tyskland. Vi hjälper även till med att övervinna byråkratiska hinder på vägen till boende och arbete i Tyskland.

Vill du söka jobb i Tyskland? Med oss är det lätt!

Via vår internetplattform kan arbetsgivare i Tyskland hitta och kontakta internationella yrkesarbetare. För yrkesarbetare är det extra lätt att söka jobb:

  • Efter din registrering på Employland kan du komplettera din personliga profil och lägga upp den gratis. Våra webbformulär innehåller frågor om allt som är relevant för företag i Tyskland.
  • Med din personliga profil hittas du av arbetsgivare från hela Tyskland. Endast arbetsgivare som är registrerade på Employland kan se alla profiluppgifter fullständigt.
  • Den första kontakten på Employland kommer alltid från arbetsgivaren och därför är en fullständigt ifylld profil särskilt viktig. Det finns inga platsannonser från företag på Employland.

Jobbförmedlingen är alltid gratis för yrkesarbetare, endast arbetsgivaren betalar en avgift.

Visum, arbetstillstånd och erkännande av yrkeskvalifikationen

Beroende på nationalitet och hemvist måste olika ansökningar lämnas in till olika myndigheter. Det kan till exempel vara ansökan om uppehållstillstånd eller ett förfarande för erkännande av yrkesutbildning eller universitetsexamen. Vi hjälper dig med detta. I regel kommer din framtida arbetsgivare att betala kostnaderna för dessa förfaranden.

Tyska språket

Förutom yrkesmässiga och juridiska förutsättningar behöver du tillräckligt med språkkunskaper i tyska för att kunna arbeta i Tyskland. För vissa yrken krävs ett språkcertifikat för att få ett arbetstillstånd. För att snabbt kunna bli hemmastadd i Tyskland, bygga upp en vänkrets och ha en aktiv fritid är goda språkkunskaper i tyska viktiga.

I enlighet med kraven på den tyska arbetsmarknaden erbjuder vi vår plattform uteslutande på tyska och engelska. Om du har problem med att fylla i fälten på din onlineprofil rekommenderar vi starkt att du anmäler dig till en språkkurs i tyska.

Längst ned på den här sidan får du reda på vilka skolor i ditt hemland som erbjuder tyskundervisning. Fråga direkt på skolan om den också erbjuder de nödvändiga tyskaproven och utfärdar ett certifikat som godkänns av de tyska myndigheterna.

Här kan du lära dig tyska:

Lär dig tyska på nätet

Språkkurser i tyska över hela världen

Välj ett land för att hitta språkkurser i tyska och tyskaprov nära dig.

Tyvärr känner vi inte till något institut i det här landet där du kan lära dig tyska eller göra ett tyskaprov. Känner du till något institut?
Vänligen meddela oss.

Känner du till något institut med språkkurser i tyska eller tyskaprov, som inte finns med här?
Vänligen meddela oss.

Stockholm

Goethe-Institut Stockholm
Do you know of a school with German courses or German tests that is not listed here?
Please let us know.